Vol.5 – mp3

1. Haiti cz. 1 – Historia Haiti od momentu odkrycia przez Kolumba przez rewolucję niewolników aż do zdobycia niepodległości. 2. Haiti cz. 2 -Druga część historii Haiti od momentu zdobycia niepodległości do dzisiaj. 3. Wynalazca – opowieść o Janie Szczepaniku – Polskim wynalazcy, który jako jeden z pierwszych opracował koncepcję telewizji. 4 .II RP – historia dwóch najbarwniejszych postaci życia towarzyskiego II RP – Bolesława Wieniawy Długoszowskiego oraz Franciszka Fiszera. 5. Sonderaktion Krakau – opowieść o losach polskich profesorów zesłanych do obozu koncentracyjnego w pierwszych miesiącach II Wojny Światowej. 6. Transformcja+ – Kulisy powstawania serii Transformacja na kanale CiekaweHistorie. 7. Rozmowy – Eksperymentalny rozdział. Nagrane, wyrwane rozmowy roku 2023 8. Rozmowa BezPlanu – Tradycyjna rozmowa z bratem